FöretagsCatering väljer Bluerange för hela sin IT

FöretagsCatering har, liksom många andra företag, behov av IT-lösningar som stödjer vitt skilda arbetsuppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på flertalet fysiska arbetsplatser

I FöretagsCaterings verksamhet finns kontorsanställda, chaufförer, kassapersonal, serveringspersonal och kockar som alla, mer eller mindre dygnet runt, ständigt behöver komma i kontakt med företagets verksamhetsapplikationer.

Kravbild

FöretagsCaterings grundläggande kravbild innehöll:

  • Funktionalitet när de behöver det
  • Hög tillgänglighet 24/7
  • Användarvänligt och enkelt


Förutom de grundläggande kraven på väl fungerande IT-lösningar hade FöretagsCatering starka önskemål om ett helhetsåtagande för såväl de centrala funktionerna som konfiguration, leverans, drift och underhåll av lokala lösningar och applikationer samt ansvar för kommunikationer där emellan.

Lösning

FöretagsCatering är inte ensamma i sin situation, sina önskemål och sina behov. Detta har vi på Bluerange tagit fasta på och har därför tagit fram ett koncept vi kallar för One-Desktop-Anywhere.

I vårt åtagande ingår drift av central serverlösning i vår datahall, IT-konsultation ute på arbetsplatser, leverans av hård- och mjukvara som Microsoft Office, Hogia Lön, Pagero Online, TIDOMAT Portal och Hosted Exchange. Tillsammans med utvalda partners tillhandahåller vi även Navision affärssystem och Atronic kassa-/betalsystem.

Med vår bemannade Helpdesk, vårt ärendehanteringssystem och vårt centraliserade övervakningssystem Bphast som spindeln i nätet tar vi ett helhetsansvar för hela IT-infrastrukturen från de centrala funktionerna i vår datahall till verksamhetens arbetsplatser och den enskilde användaren.

One-Desktop-Anywhere består av ett flertal olika standardiserade och väl beprövade IT-lösningar som skräddarsys enligt varje kunds enskilda önskemål och behov. I framtagandet av One-Desktop-Anywhere hade vi följande krav och målbilder:

  • Helhetslösning
  • Tryggt och säkert
  • Funktion
  • Anpassningsbarhet
  • Platsoberoende
  • Miljövänligt
  • Kostnadseffektivitet

Vi vill vara duktiga på mat, arrangemang, fest, bröllop och allt som hör därtill. Vår målsätttning är att bli bäst på detta område och vara det självklara valet för våra kunder. Vi har därför valt att fokusera på vår kärnverksamhet och lägga ut ansvaret för hela verksamhetens IT-infrastruktur på en extern IT-partner. Blueranges erbjudande uppfyllde det vi efterfrågade, varför vi valde att förlänga vår långvariga relation med Bluerange.

Håkan Axelsson, VD FöretagsCatering