För att lättare upptäcka det unika

Husens unika egenskaper med optimerad information förbättrar Hjältevadshus försäljningssiffror.

Hustillverkaren Hjältevadshus webbplats är ett tillhåll för många par och familjer som går i hustankar. Alla husmodeller har dock alltid varit likvärdigt beskrivna utan hänsyn till förhållanden som familjesituation, speciella behov och önskemål. Bluerange gjorde det därmed till sitt uppdrag att undersöka varje hus för att finna och betona de unika egenskaperna hos varje hus, och på så sätt locka fler och rätt besökare från början.

Problemet med att alla husmodeller beskrevs likadant var bristen på personlighet, unicitet och inspiration. Blueranges lösning var därför att fundera kring vad som särkiljde varje hus från det andra och vilken sorts familjer och personer som skulle kunna tänkas attraheras av detta. Resultatet blev en tydligare presentation av varje hus med mycket mer känsla kring husets olika karaktärsdrag och yttring. Varje hus hos Hjältevadshus har nu en speciell familj med unika behov och önskemål i åtanke. 

Bluerange sökmotoroptimerade även Hjältevadshus webbplats för att göra dem betydligt mer synliga på Google och få in fler besökare. På två månader gick de upp hela 50 platser på deras viktigaste sökord. Innehållet på webben strukturerades om för att besökaren lättare ska kunna hitta vad de söker, både i form av relevanta menyalternativ och förväntat innehåll under dessa.  

Bluerange hade en tydlig strategi för hur vi skulle kunna öka vår konvertering på webbplatsen. Strategin var genomtänkt från design till innehåll och sökmotoroptimering. Den har varit väldigt lyckad och en av de stora anledningarna till förbättrade försäljningssiffror. Vi är väldigt glada att vi valde att samarbeta med Bluerange.

Mikael R. Olsson, marknadsansvarig Hjältevadshus