Sivab mot internationell mark

Med fokus på kompetens, leveranssäkerhet och internationalitet ökar Sivab sin kundkrets.

Pressverktygsleverantören Sivab var i behov av en ny webbplats som tydligt visade kompetensen företaget innehar, deras ambition att nå fler internationella kunder samt upplysa såväl nya som befintliga kunder om nyttan med ha just Sivab som leverantör.

För att kunna använda oss av Sivabs fördelar på rätt sätt i den digitala kommunikationen gjordes ett omfattande bakgrundsarbete innan själva produktionen tog vid. Vi undersökte noggrant Sivabs målgrupp, konkurrensfördelar och arbetssätt för att på bästa sätt ta steget in i konceptutvecklandet. Här utvecklades sedan idéer och funktionalitet med Sivabs spetskompetens och internationella ambition i fokus.

Webbplatsen mynnade ut i en svensk respektive engelsk version. Den svenska webbplatsen syftar till att upplysa om Sivabs höga leveranssäkerhet, breda kompetens och stora maskinpark medan den engelska versionen har som mål att nå och attrahera fler internationella kunder. 

Bluerange märkte tidigt i arbetet vad vi var ute efter. Konceptet de utvecklade med det tvådelade syftet var precis vad vi önskade och vi har redan märkt skillnad på den internationella fronten.

Tommy Simonsson, VD SIVAB Pressverktyg