Vår arbetsmodell

Vår arbetsmodell säkerställer att vi alltid håller de höga förväntningar vi utger oss för att uppfylla. Den hjälper oss att leverera i tid, inom budget och med högsta tänkbara kvalitet.

Unik och exakt samma för varje projekt

Vi tror att kreativitet, nytänkande och erfarenhet är avgörande för att lösa problem och utvecklas. Vår arbetsmodell bygger därför på att leverera innovativa och resultatorienterade lösningar med kommunikation som bygger på insiktsfull analys och förarbete. 

Arbetsmodellen är anpassningsbar utifrån varje unikt projekt, allt för att fånga de krav och behov som varje enskilt projekt önskar. Modellen säkerställer att vi alltid håller de höga förväntningar vi utger oss för att uppfylla. Den hjälper oss att leverera ett fulländat koncept i tid, inom budget och med högsta tänkbara kvalitet.

Steg i vår arbetsmodell

 • Insikt & Analys

  Vi vill alltid börja med att lära känna våra uppdragsgivare, deras verksamhet och deras kunder. Genom djupgående samtal tillsammans med uppdragsgivaren skapar vi oss en ökad förståelse för företaget och organisationen. Vi studerar de produkter och erbjudanden som finns, identifierar eller fastställer verksamhetsmålen samt granskar uppdragsgivarens mål och förutsättningar. På så sätt har vi en stabil och ärlig grund att stå på när vi sedan går vidare in i nästa fas.

 • Strategi & Koncept

  I den här fasen definierar och fastställer vi en effektiv och innovativ roll för uppdragsgivarens kommunikation genom att utveckla en tydlig strategi. Vi identifierar syfte och mål med den digitala satsningen samt beslutar vilka komponenter som ska användas och hur. Verksamhetsmålen prioriteras i relation till investeringen och konkreta effektmål formuleras som beskriver vilken förväntad effekt som skall uppstå. Dessa är specifika, mätbara, avgränsande, realistiska och tidsbestämda. 

 • Kreation & Design

  I denna tredje fas konkretiserar vi konceptet och idéerna genom att visualisera de grafiska och innehållsmässiga komponenterna samtidigt som vi ser till att design och innehåll samspelar för att uppnå de tidigare fastställda effektmålen. Denna fas löper delvis parallellt med föregående fas och innehåller vanligen revideringar av konceptet baserat på mål och syfte. Vi tar även här beslut om vad som är tekniskt möjligt och rimligt. 

 • Produktion

  I produktionen översätter vi föregående faser till verklighet. Vi producerar de olika innehållsmässiga komponenterna, implementerar teknik och utför kontinuerliga kvalitetssäkringar. Under denna fas testas produktionen regelbundet för anpassning till olika webbläsare, operativsystem och skärmar samt genomgår flertalet säkerhetstest.

 • Aktivering

  I aktiveringsfasen utför vi installation, test och driftsättning av satsningen och strävar efter att få den att lyfta genom eventuella marknadsaktiviteter. Vi säkerställer kunskapen för kommande administration genom utbildning och överlämning av dokument. Även samordning av marknadsaktiviteter utanför vårt digitala fokus förekommer. 

 • Uppföljning & Optimering

  En kommunikativ satsning behöver ständigt uppdateras och förbättras. Denna fas innebär att vårt kontinuerliga arbete kommer att fortlöpa så länge som vi tillsammans anser vara optimalt för investeringen. Vi återkopplar till och analyserar tidigare uppsatta effektmål, uppdaterar och optimerar innehållsmässiga och tekniska komponenter samt ser till att uppdragsgivarens satsning ligger långt över ytan och hela tiden förbättras. 

Vill ni veta mer?

 • All kompetens ni behöver

  På Bluerange har vi lång erfarenhet och bred kompetens inom allt från intern och extern kommunikation till tjänster inom hosting och IT.

  Mer om Bluerange
 • En riktig kundtjänst!

  Vår kundtjänst lovordas ofta för sin höga tillgänglighet och servicenivå. Vårt telefonisystem har bland annat ett väldigt bra stöd för mobilitet, närvaro, hänvisningar och köhantering. Nå oss där, via e-post eller per telefon.

  Till supporten