Acconia Resultatskap AB anlitar Bluerange för sin digitala närvaro

Bluerange har erhållit ett prestigefyllt uppdrag att hjälpa Acconia med strategier och koncept för deras digitala närvaro.

Acconia LogotypeAcconia verkar lokalt i Jönköping i en starkt konkurrensutsatt marknad med många aktörer med liknande verksamheter inom områden som rekrytering, bemanning, coaching, management, ledarutveckling, interim, HR, omställning, organisation, medarbetarundersökningar mm för såväl enklare tjänster som lagerarbetare, till mer avancerade tjänster som chefsbefattningar som VD/Koncernchefer.

Acconia riktar sig dock mot de mer kvalificerade områdena som rekrytering/search (Executive), interimslösningar och ledarskapsutbildningar och uppdraget syftar till att, såväl visuellt som innehållsmässigt, skapa ett koncept och en strategi baserade på Acconias värdegrunder som stärker Acconias position på marknaden, förtydligar deras erbjudande mot de mer kvalificerande yrkesgrupperna och som attraherar såväl annonsörer (företag) som köpare (kandidater).

"Vi utvärderade ett flertal förslag från andra välkända webbyråer, men ingen dem presenterade ett så tilltalande koncept som Bluerange. Vi hade ett antal inledande möten där de förklarade sin arbetsmodell och presenterade en helhetslösning från ax till limpa som innehöll såväl en strategisk som teknisk del samt efterföljande drift- och marknadsföringsåtgärder för att uppnå definierad ROI. Efter att pratat med andra kunder till Bluerange var valet att välja Bluerange för detta uppdrag givet”, säger Jan Wallin, VD för Acconia Resultatskap AB

Bluerange har lång erfarenhet och en väl genomarbetad arbetsmodell för digital närvaro och vårt recept för framgång är entydigt med våra values – Långsiktighet, Ärlighet och Engagemang – vilka tillsammans med vår kompetens och erfarenhet utgör fundamenten i vårt helhetsåtagande, från det inledande digitala strategiska arbetet, till teknisk utveckling och implementation samt vidare förvaltning och optimering oavsett om det gäller digital strategi eller teknisk drift.

”Vi är stolta över Acconias förtroende för Bluerange i deras satsning på sin digitala närvaro. Det här uppdraget blir vårt första åt Acconia och är ytterligare ett bevis på att vår arbetsmodell med ett helhetsåtagande tilltalar marknaden. Tack vare vår strategisk och tekniska kompetens kan vi skapa en kostnadseffektiv lösning där tyngdpunkten i projekten kan läggas på framtagning av innehåll istället produktion.

Bluerange startade redan 1996 och vi har lång erfarenhet av digital närvaro. På senare år har vi gått från att vara en ren produkt- och tjänsteleverantör till att arbeta som ”trusted advisor” åt våra kunder där vi rådgör våra kunder till den för kunden bästa lösningen oavsett val av produkt- och tjänsteleverantör”, säger Nichlas Melin, VD för Bluerange Sweden AB.

Nichlas Melin, VD
Bluerange Sweden AB
Österängsvägen 2
554 63 JÖNKÖPING
+46 36 34 59 02
nichlas.melin@bluerange.se

Jan Wallin, VD
Acconia Resultatskap AB
Huskvarnavägen 80
554 54 JÖNKÖPING
+46 36 38 90 00
jan.wallin@acconia.se