Effektivisering av informationshantering åt Concept Träningsredskap AB

Concept Träningsredskap AB är marknadsledande i Sverige på att leverera träningsutrustning till gym, hotell och företag. Concept har ca 50 anställda med kontor i Skellefteå, Stockholm, Jönköping och Göteborg med huvudkontor i Jönköping.

Med en spridd organisation och många anställda behövde CTR hitta en lättanvänd och effektiv kommunikationsplattform för att hantera sin ständigt ökande digitala informationsmängd och vi rekommenderade då Microsoft Office 365.

Tidigare hade endast 10 personer Exchange (Hosted Exchange) och resterande använde POP-mail. Flera Officelicenser började bli gamla och de satt dessutom med olika versioner. Då CTR investerat i iPad och iPhone till alla säljare och tekniker blev det ohållbart att fortsätta använda POP-mail. Efter ett urval av leverantörer valde de Bluerange i Jönköping som leverantör och Office 365 som lösning.

”Bluerange hade den rätta kompetensen för oss. Framförallt eftersträvade vi en smidig övergång och konvertering av alla befintliga mail, kalenderhändelser och kontakter. Hela proceduren gick på ett par dagar och ingen var utan mail under tiden. Vi passade även på att uppgradera flera gamla Office-versioner till nya Office 365 och idag är alla användarna mycket nöjda. Litet längre fram kommer vi att titta mer på hur vi skall kunna nyttja SharePoint Online och Lync Online för att ytterligare öka vår effektivitet”, säger Kenneth Melin, Sales & Service Manager hos CTR.

Office 365 är en världsledande molnbaserad kommunikationsplattform anpassad för företag och, till skillnad mot många andra molntjänster, fullt integrerbar med företagens övriga servermiljö. Office 365 fungerar som ett intranät och innehåller alla funktioner som behövs för att hantera en organisations digitala informationsflöde som mail, kalender, kontakter, dokument, projekt, möten, videokonferenser och mycket mer.

”Office 365 är den ultimata kommunikationslösningen för att hantera alla organisationers digitala information i alla dess olika former. Rätt använt förenklar och effektiviserar Office 365 företagens dagliga arbete samtidigt som det minskar kostnaderna. För geografiskt spridda organisationer finns det dessutom stora vinster i minskade resekostnader att göra tack vare det inbyggda stödet för videokonferenser, samtidigt som man minskar sin miljöpåverkan”, säger Nichlas Melin, VD för Bluerange Sweden AB.

Läs mer om Bluerange och vårt erbjudande kring Office 365.