Lagagruppen AB väljer Bluerange för utveckling och förvaltning av Orion

Bluerange har erhållit ett prestigefyllt uppdrag att designa, implementera och förvalta den nya plattformen för Sveriges största lösning för återvunna bildelar.

Lagagruppen är en central organisation för 68 miljöcertifierade bildemonterare över hela Sverige. Tillsammans hanterar och återvinner de över 70 000 demonterade bilar per år. Det är via Lagagruppens dotterbolag Berg & Ström vi har fått förtroendet att designa, implementera och förvalta den nya centrala plattformen för Orion.

Orion är en central databas som dygnet runt, året runt, i realtid förser bildemonterare, försäkringsbolag samt en mängd webbplatser över hela Sverige med detaljerad information om över 4 800 000 (!) återvunna bildelar. Orion kan därför aldrig ligga nere och nu det var dags att modernisera plattformen för att skapa en driftsäker och skalbar plattform med extrem hög tillgänglighet.

”Vi har sen lång tid tillbaka ett samarbete med Bluerange för driften av vår nuvarande plattform. Bluerange har alltid levererat en stabil drift med hög tillgänglighet, varför det kändes naturligt att vända sig till dem för utveckling och förvaltning av den nya plattformen. Med Bluerange specialistkompetens kring projektledning, teknik, drift och förvaltning fick vi en ovärderlig hjälp med att ta fram en kravspecifikation på den nya plattformen.

Det fina med kravspecifikationen var att den inte var teknisk inriktad utan fastslog ett antal ledord där de viktigaste var säkerhet, tillgänglighet, övervakning, skalbarhet och backup. Ett krav var också att plattformen skulle vara baserad på tekniska lösningar från välkända och etablerade företag”, säger Thomas Forsgård, VD för Lagagruppen AB

Valet av teknisk lösning landade i HPE SimpliVity som uppfyller alla de krav och specifikationer som kravspecifikationen mynnade ut i och mer därtill. HPE SimpliVity’s styrka kommer sig av en fullständig konsolidering av mjuk- och hårdvara. HPE SimpliVity kombinerar enkelt sagt hela infrastrukturen till ett flexibelt modulsystem som minskar kostnaderna och komplexiteten i IT-miljön, men ändå levererar den teknik som behövs.

Några av de viktigaste funktionerna är

  • Skalbarhet – Vartefter lösningen växer sätter man till nya noder. Tack vare tekniken med ”always-on compression and deduplication” minimeras trafiken och noder kan därför fördelas globalt.
  • Kostnadseffektivt – Tekniken ”always-on compression and deduplication” sparar även upp till 90% lagringsyta, d v s en fil som är 100 MB stor tar endast 10 MB av lagringsutrymmet.
  • Central managering – All managering och operationer i lösningen sker i ett enkelt centraliserat globalt användargränssnitt oavsett placering av noder.
  • Säkerhet – Systemet har inbyggda funktioner för global backup och återläsning av data oavsett vart i världen noderna är lokaliserade. Återställ 1TB (!) data under 60 sekunder från en nod till en annan nod oavsett placering av dessa.
     

”Vi tackar ödmjukast för uppdraget och är stolta över Lagagruppens förtroende för oss som driftspartner. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom såväl design som implementation och förvaltning av stora webbaserade plattformar. 

Med valet av HPE Simplivity så levererar vi den senaste tekniken när det gäller drift av större och komplicerade lösningar där säkerhet, tillgänglighet och kostnadseffektivetet är extremt viktigt. Lösningen placeras i vår redundanta infrastruktur i två datahallar med två av varandra oberoende Internetlevernatörer samt egen BGP för att ytterligare säkerställa kravet på tillgänglighet.

Förutom design och implementaion av ny plattormen är förvaltningen en viktig del i affären. Vi tar alltid ansvar för det vi levererar och upprättar förvaltningsplaner utefter vald tekniks livscykel som inkluderar såväl teknisk drift med övervakning och larmhantering, proaktiva tester av backup/återläsning, patchning, servicepacks och operativsystem mm.”, säger Nichlas Melin, VD för Bluerange Technologies AB.

Läs mer om HPE Simplivity här https://www.hpe.com/us/en/integrated-systems/simplivity.html
Läs mer om Lagagruppen AB här http://lagagruppen.se/
Läs mer om Berg & Ström AB här http://fenix5.se/