Trafikutveckling AB anlitar Bluerange för sin informationshantering

Bluerange har erhållit ett prestigefyllt uppdrag att hjälpa Trafikutveckling med strategi, koncept och leverans av system för deras informationshantering i Office 365 och SharePoint Online.

Trafikutveckling AB är ett utbildnings- och konsultföretag som specialiserat sig med tjänster kring truckutbildningar, trafikverkets kompetensutbildning, transport av farligt gods och liftutbildningar. Trafikutveckling är en naturlig samarbetspartner till svenskt näringsliv och offentlig förvaltning, vad avser grund- och vidareutbildning av förare och transportansvariga.

Trafikutveckling AB ska tillhandahålla utbildningar och tjänster av hög och tillförlitlig kvalitet. Trafikutveckling AB arbetar med ständiga förbättringar för att stärka, utveckla och säkerställa sin position som utbildare och tjänsteföretag med högkvalitativa tjänster.

Trafikutveckling AB arbetar med ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

”Vi utvärderade förslag från andra IT-leverantörer, men ingen presenterade ett så tilltalande koncept som Bluerange. Vi hade ett antal inledande möten där de förklarade sin arbetsmodell och presenterade en helhetslösning som innehöll såväl en strategisk som teknisk del samt efterföljande drift- och marknadsföringsåtgärder för att uppnå definierad ROI. Detta tillsammans med vårt långvariga partnerskap gjorde valet av Bluerange som leverantör enkelt”, säger Heike Johansson, VD för Trafikutveckling AB

Bluerange har lång erfarenhet och en väl genomarbetad arbetsmodell för informationshantering och vårt recept för framgång är entydigt med våra values – Långsiktighet, Ärlighet och Engagemang – vilka tillsammans med vår kompetens och erfarenhet utgör fundamenten i vårt helhetsåtagande, från det inledande strategiska arbetet, till teknisk utveckling och implementation samt vidare förvaltning och optimering oavsett om det gäller marknadsfrågor eller teknisk drift.

”Vi är stolta över Trafikutvecklings förtroende för Bluerange i deras satsning på sin informationshantering. Det här uppdraget är ytterligare ett bevis på att vår arbetsmodell med ett helhetsåtagande tilltalar marknaden. Tack vare vår strategiska och tekniska kompetens kan vi skapa en kostnadseffektiv lösning där tyngdpunkten i projekten kan läggas på framtagning av innehåll istället produktion.

Bluerange startade redan 1996 och vi har lång erfarenhet av digital informationshantering. På senare år har vi gått från att vara en ren produkt- och tjänsteleverantör till att arbeta som ”trusted advisor” åt våra kunder där vi rådgör våra kunder till den för kunden bästa lösningen oavsett val av produkt- och tjänsteleverantör”, säger Nichlas Melin, VD för Bluerange Sweden AB.

Nichlas Melin, VD
Bluerange Sweden AB 
Österängsvägen 2 
554 63 JÖNKÖPING 
+46 36 34 59 02 
nichlas.melin@bluerange.se

Heike Johansson, VD
Trafikutveckling AB
Herkulesvägen 52 
553 02 JÖNKÖPING
+46 36 14 59 50
heike@trafikutveckling.se