Vision & Värderingar

Blueranges vision är att hjälpa organisationer att bli framgångsrika genom att underlätta människors användande av informationsteknologi.

Våra värderingar vägleder oss i våra beslut och genomsyrar hela verksamhten. De ger också våra kunder möjlighet att se vad de kan förvänta sig av oss.

Ärlighet

Med ärlighet menar vi att alltid agera hederligt, uppriktigt och respektfullt.

Engagemang

Med engagemang menar vi att vi visar stort intresse för kunden och dennes verksamhet. Som arbetsgivare är Bluerange mycket engagerad i medarbetarna.

Långsiktighet

Långsiktiga relationer ökar effektiviteten och lönsamheten för såväl kunden som för Bluerange. Långsiktiga relationer skapas främst genom ärlighet och engagemang.