Enventus lägger all sin IT hos Bluerange

Under lång tid har Enventus skött all sin IT internt. Men för att sänka sina IT-kostnader ville de hitta en partner som kunde bli deras totala IT-partner.

Tidigare har Enventus haft sin IT internt med egen anställd IT-personal. För att spara kostnader togs beslutet att istället lägga ut detta på någon aktör med lokal förankring som kunde erbjuda lösning för alla delar. Kraven var att underhålla och utveckla driften av serverplattform innehållande affärssystem, verksamhetsapplikationer, klienter samt användar-support. I uppdraget ingick också leverans, konfiguration och installation av hård- och mjukvara.

Enventus definierade följande krav och behov:

  • IT support på plats
  • Hård och mjukvaruleverantör
  • Drift övervakning/utveckling av teknisk plattform
  • Backup
  • Drift av webb/intranät


Lösning

I lösningen ingår att Bluerange är Enventus IT-avdelning. Vi har personal på plats för regelbundet underhåll och utveckling av deras IT-miljö. Genom regelbundna besök får också personalen det stöd de behöver i sitt användande av systemen.

I lösningsförslaget ingår även Bluerange Bphast – ett centralt system för övervakning och uppdatering av spam-/virusskydd på klienter samt övervakning och larmhantering av den centrala servermiljön och nätverksenheter som switchar, routrar, brandväggar m.m.

Med Bluerange Bphast kan vi erbjuda ett proaktivt underhållsarbete där vi i god tid kan upptäcka negativa trender som utan åtgärder kommer påverka driftstabiliteten och därmed förekomma och minimera kostsamma driftstopp samt snabbare identifiera och avhjälpa uppkomna larm.

Via vår Helpdesk och ärendehanteringssystem får Enventus ett filter och kan ringa ett telefon-nummer och få hjälp med samtliga delar, oavsett om det gäller server, klienter, användarsupport eller webb. I lösning ingår även regelbundna driftsmöten för genomgång av driftstatusrapporter och avstämningar med ledningen för att kontinuerligt utveckla, förbättra och effektivisera Enventus IT-infrastruktur.

Vi tittade på flera lokala aktörer och letade efter någon som kunde erbjuda oss helheten och fungera som vår IT-avdelning. Bluerange visade att det fanns kompetens för samtliga våra behov och dessutom en support som är mycket snabb och effektiv. Bluerange har dessutom ett strategiskt framtidstänk och kan ge oss det stödet som vi behöver vad gäller IT.

Per-Olaf Keitsch, Enventus AB