Helhetslösning för Fläkt Woods

Det nya publiceringsverktyget gör att Fläkt Woods kan administrera alla sina webbplatser i ett enda verktyg.

Ett verktyg för att hantera alla webblösningar

Bluerange har, förutom ny funktionalitet, även arbetat fram en helt ny design. Designen är noga utformad för att tydliga visa vad Fläkt Woods arbetar med. Den "lätta" bakgrunden och det klara färgvalet indikerar frisk luft.

I Fläkt Wood's publiceringsverktyg administreras ett flertal webbplatser - både externa webbplatser för Fläkt Woods Group, de olika lokala bolagen, mobila lösningar, samt interna webblösningar för informationshantering och kollaboration.

Verktyget är gjort för att informationshanteringen ska bli så streamlinad som möjligt, och låta t.ex. de lokala webblösningarna ärva innehåll från den globala. Allt för att minska merarbete och säkerställa att alla webbplatser är up-to-date!

Förutom publiceringsverktyget ansvarar Bluerange bland annat för drift av den serverlösning som används och tillhandahåller helpdesk till samtliga länder i koncernen.

Den nya webbplatsen är välstrukturerad och gör det enkelt att hitta. Som världsledande inom ventilation och luftbehandling arbetar vi ständigt med att utvecklas och den nya globala webbplatsen kommer att generera innehåll till de olika nationella webbplatserna.

Anders Mårtensson, Global marknadschef Fläkt Woods