Allt för att säkerställa driftssäkerheten

Med Bluerange som driftpartner minimeras Lagagruppens avbrott och nedtider. 

Uppdrag

Lagagruppen sökte en driftspartner för sin vältrafikerade webbplats laga.se och för sin kommande satsning av en centralisering av bildemonterarnas affärssystem Fenix. Webbplatsens tillgänglighet är extremt affärskritisk då det dygnet runt året om sker försäljning av nya och begagnade bildelar. Affärssystemet som tidigare driftades lokalt hos respektive bildemonterare genomgår en förändring och är nu centraliserat till en och samma lösning som delas av samtliga bildemonterare, varför den tekniska infrastrukturen blir otroligt viktig för Lagagruppen.

De grundläggande kriterierna för uppdraget var:

  • Driftsäkerhet och tillgänglighet
  • Redundanta Internetförbindelser
  • Redundanta datahallar

Förutom ovan grundläggande krav fanns stora önskemål om miljövänlig IT (s k Grön IT), hög infrastruktursäkerhet, jourberedskap m.m.

Lösning

I lösningen ingår dels drift med övervakning och larmhantering av Lagagruppens egna fysiska servrar (s k co-location), men även design, implementation och drift av virtuell infrastruktur för funktioner som backup, fail-over, webbplats m.m.

Hela lösningen är placerad i vår primärhall med fail-overfunktionalitet i vår sekundära datahall (förbundna med dubbla svartfiber). Våra redundanta internetförbindelser, med minst två av varandra oberoende operatörer med egna stamnät i hela Norden, säkerställer hög tillgänglighet till Internet. Dubbla reservkraftsaggregat säkerställer driften i händelse av strömavbrott.

Kompletterat med avancerade lösningar för övervakning, managering och larmhantering samt katastrofberedskap med automatiskt släcksystem, direktlarm till säkerhetsföretag och bemannad jourberedskap 24/7, har vi gjort allt man kan för att säkerställa driftsäkerheten och minimera avbrott och nedtider.

Vår datahall kyls med fjärrkyla som produceras ur Vätterns kalla vatten. För att reducera vår egen klimatpåverkan använder vi bara el producerad av förnyelsebara energikällor samt har sen länge nyttjat virtualiseringsteknik. Med hjälp av virtualisering får vi plats med fler servrar på samma hårdvara och kan därmed öka nyttjandegraden och effektiviteten i vår datahall. Grön IT på riktigt!

Vi tittade på flera olika driftspartners och möjligheter, såväl lokalt som nationellt, men Bluerange med sin infrastruktur och dubbla hallar blev det självklara valet. Att säkra de grundläggande kraven var självklart för oss och Bluerange uppfyllde dessa med råge. Självklart var det också en fördel att de fanns lokalt och nära vårt huvudkontor.

Anders Löfgren, VD Lagagruppen AB