Magasin

Magasins kunder finns inom detaljhandeln och i produktmediabranschen.

LÖSNING

I lösningen ingår att Bluerange är Magasins IT-avdelning. Vi har personal på plats för regelbundet underhåll och utveckling av deras IT-miljö. Genom regelbundna besök får också personalen det stöd de behöver i sitt användande av systemen.

I lösningsförslaget ingår även Bluerange Bphast – ett centralt system för övervakning och uppdatering av spam-/virusskydd på klienter samt övervakning och larmhantering av den centrala servermiljön och nätverksenheter som switchar, routrar, brandväggar m.m.

Med Bluerange Bphast kan vi erbjuda ett proaktivt underhållsarbete där vi i god tid kan upptäcka negativa trender som utan åtgärder kommer påverka driftstabiliteten och därmed förekomma och minimera kostsamma driftstopp samt snabbare identifiera och avhjälpa uppkomna larm.

Via vår Helpdesk och ärendehanteringssystem får Magasin ett filter och kan ringa ett telefon-nummer och få hjälp med samtliga delar, oavsett om det gäller server, klienter, användarsupport eller webb. I lösning ingår även regelbundna driftsmöten för genomgång av driftstatusrapporter och avstämningar med ledningen för att kontinuerligt utveckla, förbättra och effektivisera Magasins IT-infrastruktur.

Mer info följer inom kort...