Med sikte på fler prospekt

En lättnavigerad webbplats med tydligt syfte leder besökaren rätt och genererar fler prospekt för NPP.

Bluerange fick i uppdrag att ta fram en ny webbplats och grafisk profil åt Nässjö Plåtprodukter AB. Företaget var i behov av en webbplats med klart fastställda syften samt identifierad målgrupp. Den grafiska profilen behövde uppdateras samt fastslås, såväl externt som internt på NPP. 

Vi inledde arbete med att ta reda på och undersöka företagets olika målgrupper och deras behov och förväntningar. Vi analyserade även NPP:s interna verksamhet i syfte att klargöra vilka behov och krav de själva ställde på sin webbplats. I konceptutvecklandet bröt vi sedan ned dessa behov, krav och förväntningar till specifika idéer på funktionalitet och innehåll.

Resultatet av vårt förarbete blev en webbplats med målen att delvis få in fler prospekt och att delvis underlätta besökarens väg till kontaktinformation och beskrivningar av tidigare utförda arbeten. Webbplatsens visuella komponenter skapades därför med avsikt att på ett rakt och enkelt sätt föra besökaren till de uppgifter vi tror att denne letar efter. 

NPP:s nya grafiska profil togs fram parallellt med utvecklingen av webbplatsen. Profilen är en kombination av gamla och nya element med fokus på en distinkt och subtil framtoning.  Den nya grafiska profilen tillämpades omgående i företagets marknadskommunikation, både externt och internt.

Bluerange hade en tydlig strategi för hur vi skulle nå bästa möjliga resultat med vår nya webbplats. Vi vet nu betydligt mer om vår målgrupp än tidigare och vi har ett klart syfte med all vår externa kommunikation. 

Matthias Thuresson, Supply Chain Manager NPP