Effektivisering med Bluerange Sharepoint Applikation

Bluerange SharePoint App är ett lättanvänt och intuitivt gränssnitt som läggs som ett lager mellan SharePoint och användaren.Applikationen har styrt upp och kraftigt effektiviserat OpenUps dagliga arbete.

Vi har levererat ett verksamhetssystem baserat på Microsoft SharePoint Online och vår app Bluerange SharePoint App. Lösningen innefattar bl a digitala processer för olika funktioner i verksamheten som styr upp och effektiviserar OpenUps dagliga arbete och smart dokumenthantering av digital information.

Vår lösningen har styrt upp och kraftigt effektiviserat OpenUps dagliga arbete och minskat tidsåtgången för de arbetsmoment som stöds av lösningen, vilket lett till stora kostnadsbesparingar samtidigt som OpenUp levererar en högre kvalitet.

Bluerange SharePoint App är ett lättanvänt och intuitivt gränssnitt som läggs som ett lager mellan SharePoint och användaren. Gränssnittet tar hand om all in-/utmatning av information oavsett vart i SharePoint informationen är lagrad, vilket gör SharePoint mycket mer lättanvänt än om man arbetar direkt i SharePoints egna gränssniit. Då appen är webbaserad, responsiv och även anpassad för smartphones samt läsplattor kommer du åt dina processer, dokument, uppgifter med mera vart du än befinner dig så länge du har tillgång till Internet.

- Bluerange SharePoint App utnyttjar alla SharePoints funktioner för drift-/intrångssäkerhet som t ex kryptering, 2-faktors autentisering mm.
- Bluerange SharePoint App uppfyller samma viktiga efterlevnadsaspekterna som Office 365, t ex ISO 27001, ISO 27018, EU-standardklausuler (Europeiska unionen) mm.

På köpet får du tillgång till 1 TB lagring per användare, Exchange Online, Office-paktet och mycket mer.

Mer information följer inom kort...

Du kan läsa mer om Microsoft Office 365 här:

Klicka här