Pappersgrossisten väljer Bluerange One-Desktop-Anywhere

Pappersgrossisten har, liksom många andra företag, behov av IT-lösningar som stödjer vitt skilda arbetsuppgifter i flera typer av arbetsmiljöer och på flertalet fysiska arbetsplatser.

I Pappersgrossisten verksamhet finns kontorsanställda, butiksanställda, lagerpersonal och chaufförer som alla, mer eller mindre, ständigt behöver kontakt med företagets verskamhetsapplikationer för att sköta sina uppdrag.

Kravbild

Pappersgrossistens grundläggande kravbild innehöll:

  • Funktion när de behöver det
  • Hög tillgänglighet 24/7
  • Användarvänligt

Förutom de grundläggande kraven på väl fungerande IT-lösningar hade Pappersgrossisten starka önskemål om ett helhetsåtagande för såväl de centrala funktionerna som konfiguration, leverans, drift och underhåll av lokala lösningar och applikationer samt ansvar för kommunikationer där emellan. 

Lösning

Pappersgrossisten är inte ensamma i sin situation, sina önskemål och sina behov. Detta har vi på Bluerange tagit fasta på och har därför tagit fram ett koncept vi kallar för One-Desktop-Anywhere.

I vårt åtagande ingår drift av central serverlösning i vår datahall, IT-konsultation ute på arbetsplatser, leverans av hård- och mjukvara, Microsoft Office, Visma Administration, Visma Lön, Hosted Exchange, webbplats mm. Tillsammans med utvalda partners tillhandahåller även vi Pyramid affärssystem.

Med vår bemannade Helpdesk, vårt ärendehanteringssystem och vårt centraliserade övervaknings-system Bphast som spindeln i nätet tar vi ett helhetsansvar för hela IT-infrastrukturen från de centrala funktionerna i vår datahall till verksamhetens arbetsplatser och den enskilde användaren.

One-Desktop-Anywhere består av ett flertal olika standardiserade och väl beprövade IT-lösningar som skräddarsys enligt varje kunds enskilda önskemål och behov. I framtagandet av One-Desktop-Anywhere hade vi följande krav och målbilder:

  • Helhetslösning
  • Tryggt & Säkert
  • Funktion
  • Anpassningsbarhet
  • Platsoberoende
  • Miljövänligt
  • Kostnadseffektivitet.

Vi är, som alla företag idag, oerhört beroende av en väl fungerande IT-infrastruktur. Våra kunder ställer höga krav på service och snabba leveranser, och våra system måste därför alltid vara tillgängliga. Bluerange har under flera år levererat just detta, varför vi nu väljer att förlänga vårt samarbete på nytt.

Daniel Larsson, Inköpschef Pappersgrossisten