Ett rent synsätt på IT- och telekomsektorn

Vi på Bluerange vill ta ansvar för vår verksamhet och bidra till en renare och bättre värld. 

  • Minskad klimatpåverkan

    Vi arbetar aktivt efter konceptet Grön IT för att minska energiförbrukningen inom IT- och telekomsektorn. Vi har därför valt att satsa stora resurser på miljövänliga lösningar och teknik.

  • One-Desktop-Anywhere

    Vårt koncept One-Desktop-Anywhere är en viktig del i utvecklingen av vår gröna IT. Konceptet är användarvänligt, driftsäkert och innehar lösningar som stort kan minska antalet resor.

Ett initiativ från IT-branschen

Vi på Bluerange arbetar aktivt efter konceptet Grön IT för att minska miljöpåverkan genom att hela tiden utveckla och optimera våra IT-tjänster samt förespråka ett miljövänligt tankesätt hos våra kunder. 

För att reducera vår egna klimatpåverkan har vi på Bluerange sedan länge använt oss av energisnål hårdvara för att skapa en stabil, driftsäker och energieffektiv virtualiserad driftmiljö. Vi förespråkar alltid färre fysiska servrar till förmån för virtualiseringsteknik som gör det möjligt att samla flera servrar på en och samma hårdvara. Förutom en minskad klimatpåverkan bidrar detta även till en högre tillgänglighet för våra tjänster.

One-Desktop-Anywhere är en av våra lösningar där Grön IT haft en stor påverkande roll i konceptutvecklingen. Läs mer om One-Desktop-Anywhere här.