Digital kommunikation

Vi är en resultatorienterad webbyrå som genom unika koncept och lösningar kombinerar strategi och kreativitet för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar åt våra uppdragsgivare.

 • Digital strategi

  Vi definierar och fastställer en effektiv och innovativ roll för er digitala marknadsföring genom att utveckla en tydlig strategi.

  Läs mer
 • Digital plattform

  Vi producerar grafiska och innehållsmässiga komponenter, implementerar teknik och utför kontinuerliga kvalitetssäkringar.

  Läs mer
 • Digital design

  Utifrån fastlagd digital strategi skapar vi en professionell och tilltalande webbplats med genomtänkta detaljer, hög finish och estetisk kvalitet

  Läs mer
 • Digitala tjänster

  Vi visualiserar och skapar alla tänkbara komponenter som behövs i våra uppdragsgivares digitala kommunikation.

Vi tar ett helhetsgrepp med fokus på ROI

När vi startar ett nytt projekt börjar vi alltid med att på bästa sätt förstå våra uppdragsgivares verksamheter och deras kunders behov. Vi tror att det uppnås genom strukturerade uppstartsmöten där vi tillsammans med kund diskuterar och analyserar deras nuvarande position och erbjudande.

När båda parter känner att de förstår vad som ska uppnås formuleras en strategi och plan för hur uppdragsgivaren på bästa sätt ska lyckas med sin digitala satsning. Bluerange tror på en långsiktighet och en löpande kontakt med sina kunder för att hålla en hög nivå på deras webbsatsningar.

I förlängningen ser vi även till att erbjuda tjänster kring de löpande uppdateringarna men även strategin för webbsatsningen. Det kan då innefatta webbmasteravtal, hjälp med upphandling av SEO, strategi och framtagning av nyhetsbrev m.m.

Tveka inte att kontakta Bluerange för att diskutera en kommande digital satsning. Bluerange har lång erfarenhet av både webb såväl som E-handel inom B2B och B2C.

Kunder vi hjälper

Badhotellet

Bluerange förstod direkt vilken kombination vi var ute efter. De framförde våra önskemål i både text, design och bild på ett sätt som vi tror kommer att attrahera båda våra målgrupper.

Maria Måhlberg, Hotellchef Badhotellet i Tranås

Fläkt Woods Group

Den nya webbplatsen är välstrukturerad och gör det enkelt att hitta. Som världsledande inom ventilation och luftbehandling arbetar vi ständigt med att utvecklas och den nya globala webbplatsen kommer att generera innehåll till de olika nationella webbplatserna.

Anders Mårtensson, Global marknadschef Fläkt Woods

Nässjö Plåtprodukter

Bluerange hade en tydlig strategi för hur vi skulle nå bästa möjliga resultat med vår nya webbplats. Vi vet nu betydligt mer om vår målgrupp än tidigare och vi har ett klart syfte med all vår externa kommunikation. 

Matthias Thuresson, Supply Chain Manager NPP
 • All kompetens ni behöver

  På Bluerange har vi lång erfarenhet och bred kompetens inom allt från intern och extern kommunikation till tjänster inom hosting och IT.

  Mer om Bluerange
 • Vår arbetsmodell

  Vår arbetsmodell säkerställer att vi håller de höga förväntningar vi utger oss för att uppfylla. Den hjälper oss att leverera i tid, inom budget och med högsta tänkbara kvalitet.

  Mer om arbetsmodellen