Informationshantering

Vi skapar verksamhetsnytta genom att analysera och skapa strategier för våra uppdragsgivares informationsflöden och processer.

 • Analys

  Vi analyserar våra uppdragsgivares informationsflöden och processer och sätter dessa i relation till verksamhetens behov och användare, samt identifierar eventuella problem.

 • Strategi

  Utifrån verksamhetens behov och tekniska förutsättningar skapar vi en strategi för informationshanteringen för att effektivisera våra uppdragsgivares informationsflöden och processer.

 • Implementation

  Vi konfigurerar våra uppdragsgivares informationssystem för att stödja strategierna och säkerställa att effektiviseringsmålen uppnås genom ett nära samarbete.

Informations- och verksamhetsstöd med fokus på affärsnytta

När vi tar hand om våra uppdragsgivares informationshantering får de inte bara en strategi utan även kompetens inom såväl mjukvara som hårdvara för att säkerställa att strategin är genomförbar. Vi fokuserar alltid på att skapa en strategi som kan växa med våra uppdragsgivares verksamhet på ett effektivt och säkert sätt. Vi vill att våra uppdragsgivare ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter snarare än på teknologin bakom dessa. Vår goda kunskap och erfarenhet om plattformar för såväl kommunikation som kollaboration säkerställer våra uppdragsgivares effektivitet.

Koncept

 • Microsoft Office 365

  Med Office 365 kan du förändra sättet ni arbetar på. Få tillgång till Office-paketet, e-post, Sharepoint m.m. direkt i din webbläsare - både i din dator, din smartphone och på din surfplatta. Office 365 är gjort för att fungera var som helst när som helst ni behöver det. All er dokumentation och alla era filer finns också alltid tillgängliga just när ni behöver dem.

Kunder vi hjälper

Fläkt Woods Group

Den nya webbplatsen är välstrukturerad och gör det enkelt att hitta. Som världsledande inom ventilation och luftbehandling arbetar vi ständigt med att utvecklas och den nya globala webbplatsen kommer att generera innehåll till de olika nationella webbplatserna.

Anders Mårtensson, Global marknadschef Fläkt Woods
 • All kompetens ni behöver

  På Bluerange har vi lång erfarenhet och bred kompetens inom allt från intern och extern kommunikation till tjänster inom hosting och IT.

  Mer om Bluerange
 • Vår arbetsmodell

  Vår arbetsmodell säkerställer att vi håller de höga förväntningar vi utger oss för att uppfylla. Den hjälper oss att leverera i tid, inom budget och med högsta tänkbara kvalitet.

  Mer om arbetsmodellen